Orthopedische schoenen

kunnen helpen om een verbetering van de loopfunctie en van de stabiliteit te bekomen bij ernstige problemen aan de onderste ledematen. Hierbij denken we onder meer aan definitief verworven gewrichtsinsufficienties of misvormingen aan de voeten zoals:

Polyarthritis

Spitsvoet

Talusvoet

Ernstige varusvoet

Ernstige valgusvoet

Ernstige hallux valgus

Ernstige hallux varus

Hallux rigidus zonder dorsaalflexie

Ernstige pes cavus (holvoet)

Elephantiasis

Bij elk probleem hoort telkens een individuele aanpak zowel voor de orthopedische oplossing als voor het esthetische aspect van de schoen.

Bij een verschil in lengte van de onderste ledematen (beenlengteverschil) wordt het moeilijk om confectieschoenen nog aan te passen eens het verschil groter wordt dan 3 cm. Het is dan mogelijk om dit verschil in de orthopedische schoenen te verwerken daar deze immers volledig op maat gemaakt worden.

Bij amputaties, resecties of het congenitaal ontbreken van voetgedeelten zoals

Amputatie ter hoogte van Lisfranc

Amputatie ter hoogte van Chopart

Amputatie van de grote teen

Resectie of verbrijzeling van het hielbeen

is het van groot belang om over aangepast maatschoeisel te dragen, om het kwetsbare wondgebied zoveel mogelijk te ontlasten en de loopfunctie te normaliseren.

Andere problemen zoals niet gefixeerde spier- en gewrichtsinsufficienties waarbij de problemen hun oorzaak vinden in het perifere zenuwstelsel (hangvoet, slappe varus- of knikplatvoet, …) of in het centrale zenuwstelsel (spitsvarusvoet, afunctionele pes planus, ...) vragen telkens om een specifieke, individuele aanpak waarbij zo nodig voorzien wordt in voetopheffers, verstijvingen of blokkeringen samen met de nodige ontlasting van drukpunten, de gewenste correctie en afwikkeling.

Ook in het geval van insufficiëntie van gewrichten en segmenten van de onderste ledematen zoals onder meer:

  • Beschadiging van de gewrichtsvlakken van het tibiotarsaal gewricht
  • Congenitaal ontbreken van tibia of fibula
  • Letsels van de gewrichtsvlakken van de tarsus of metatarsus

of bij bijzondere problemen (zoals elephantiasis of een voet met open wonden) die telkens om aangepaste orthopedische voorzieningen vragen, kan met behulp van orthopedische schoenen een verbetering van de loopfunctie bekomen worden ten einde de zelfredzaamheid van de persoon in het dagelijks leven te verhogen.

In deze tekst staan een aantal problemen vermeld waarbij het vaak aangeraden is om aangepast schoeisel te dragen. De lijst van problemen is niet limitatief, indien u vragen heeft kan u ons gerust contacteren.
Deze lijst is niet limitatief, indien u vragen heeft kan u ons gerust contacteren.